Cách pha chế các loại Cocktail với rượu mơ Choya Single Year

 • 1. Choya chanh

  Thành phần: – Choya Single year … 40ml – Rượu vodka … 10ml – Soda…70ml – Chanh lát … 3 miếng – Đường …5g Thực hiện: Trộn một thìa đường với rượu Choya và rượu vodka, đổ soda, vắt nhẹ chanh và cho lát chanh...

 • 2. Bia Choya

  Thành phần: – Choya Single year … 60ml – Bia … 240ml Thực hiện: Chỉ cần đổ bia lạnh vào rượu Choya Single year và bạn đã hoàn thành. Ngay cả những người không sành bia cũng có thể thưởng thức một loại thức uống...

 • 3. Choya Sangria

  Thành phần: – Choya Single Year … 40ml – Rượu vang đỏ … 40ml – Rượu mạnh … 5ml – Si-rô … 5ml – Thái lát (chanh, cam, chanh) …3 miếng Thực hiện: Tất cả những gì bạn phải làm là trộn tất cả các...

 • 4. Choya Highball

  Thành phần: – Choya Single year … 40ml – Soda … 80ml – Whisky hoặc rượu mạnh …5ml Thực hiện: Đổ soda vào rượu Choya Single year, và thêm 5 ml rượu whisky nổi hoặc rượu mạnh và lắc nhẹ. Một hương vị dành cho...

 • 5. Choya Royale

  Thành phần: – Choya Single year… 40ml – Thạch mơ CHOYA … 30ml – Rượu mùi Cassis … 10ml – Rượu vang sủi … 40ml Thực hiện: Hoàn thành bằng cách đổ thạch mmơ, rượu vang sủi bọt, Choya Single year và rượu mùi cassis...

 • 6. Choya Hotty

  Thành phần: – Choya Single year … 60ml – Trà nóng … 60ml Thực hiện: Đổ rượu Choya Single year vào Trà nóng như trà xanh rang, trà xanh, trà ô long và trà đen. Đây là một loại rượu mơ nóng được khuyên dùng...