Schott Zwiesel Pure

PURE tạo bởi SCHOTT ZWIESEL đến trung tâm của niềm vui. Ly, cốc và phụ kiện được chọn tạo thành một bộ sản phẩm hàng đầu. Những chiếc cốc làm cho rượu vang thở và gạch dưới những bó hoa tốt của rượu. Do đó những người sành sỏi và tham vọng dung loại ly này để thể hiện bản thân hiện đại và có ý thức về chất lượng

Hiển thị tất cả 9 kết quả