Schott Zwiesel Sensa

SENSA loại bỏ sự phức tạp của việc thưởng thức rượu vang hiện đại bởi vì mỗi hình dạng ly phù hợp với chính xác một mùi hương hoặc phong cách rượu vang. Năm hình dạng thủy tinh do đó bao gồm tất cả các loại rượu vang có liên quan. Mỗi ly có đặc tính riêng trong một phạm vi mùi điển hình, bất kể bạn đang phục vụ rượu vang đỏ, rượu vang trắng hay rượu vang hồng. Chỉ có hương vị, mùi thơm và vị của rượu vang mới quyết định.

Hiển thị tất cả 3 kết quả